اثربخشی درمان شناختی رفتاری تلفیقی با ذهن آگاهی بر عملکرد اجرایی و علایم روانشناختی

دسته بندي : علوم پزشکی » روانپزشکی
اثربخشی درمان شناختی رفتاری تلفیقی با ذهن آگاهی بر عملکرد اجرایی و علایم روانشناختی زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس (MS)
تعداد صفحات : 155 با فرمت ورد و قابل ویرایش
روانشناسی بالینی
 

فصل اول: موضوع پژوهش

1-1- بیان مسئله

1-2- اهداف پژوهش

1-2-1- هدف كلي

1-2-2- اهداف اختصاصي

1-2-3- اهداف کاربردی

1-3- فرضيات يا سؤالات پژوهش

1-4- تعريف واژه‌هاي كليدي

1-4-1- بیماری مولتیپل اسکلروزیس

1-4-2- رفتاردرمانی شناختی تلفیقی با ذهن آگاهی (MiCBT)

1-4-3- عملکرد اجرایی

1-4-4- علایم روانشناختی

1-4-4-1- افسردگی

1-4-4-2- اضطراب

1-4-4-3- استرس

فصل دوم: پیشینه پژوهش

2-1- مقدمه

2-2- فیزیولوژی بیماری ام اس

2-3- شیوع ام اس

2-3-1- همه گیرشناسی ام اس در ایران

2-4- برخی عوامل موثر در ایجاد ام اس

2-5- تظاهرات بالینی ام اس

2-6- سیر بالینی

2-7- تشخیص

2-7-1- روش‌های تشخیصی

2-8- شدت بیماری ام اس

2-9- پیش‌آگهی

2-10- نمودهای روانی- رفتاری ام اس

2-10-1. اختلال کارکرد شناختی

2-10-1-1- کارکردهای اجرایی

2-10-1-1-1- انواع کارکردهای اجرایی

2-10-1-1-1-1- حافظه فعال

2-10-1-1-1-2- بازداری

2-10-1-1-1-3- برنامه‌ریزی

2-10-1-1-1-4- توجه پیوسته

2-10-1-1-1-5- تغییر آمایه / انعطاف‌پذیری شناختی

2-10-2- نشانه های رفتاری

2-10-2-1- افسردگی

2-10-2-1-1- علت شناسی و درمان اختلال افسردگی

2-10-2-1-1-1- نظریه زیستی

2-10-2-1-1-2- نظریه روان پویایی

2-10-2-1-1-3- نظریه شناختی

2-10-2-1-1-4- نظریه رفتاری

2-10-2-1-1-5- نظریه انسان‌گرایی

2-10-2-1-2- افسردگی و ام اس

2-10-2-2- اضطراب

2-10-2-2-1- علت شناسی و درمان اختلالات اضطرابی

2-10-2-2-1-1- نظریه زیستی

2-10-2-2-1-2- نظریه رفتاری

2-10-2-2-1-3- نظریه شناختی

2-10-2-2-1-4- نظریه روان پویایی

2-10-2-2-1-5- نظریه انسان‌گرایی

2-10-2-2-2- اضطراب و ام اس

2-10-2-3- استرس

2-10-2-3-1- نظریه‌های استرس

2-10-2-3-1-1- مدل جنگ و گریز کانن

2-10-2-3-1-2- سندروم انطباق عمومی سلیه (GAS)

2-10-2-3-1-3- مدل تعاملی

2-10-2-3-1-4- دیدگاه پردازش اطلاعات

2-10-2-3-2- استرس و ام اس

2-11- درمان ام اس

2-11-1- درمان دارویی

2-11-1-1- درمان حملات حاد یا دمیلیناسیون اولیه

2-11-1-2- درمان‌های تعدیل‌کننده بیماری برای اشکال عودکننده مولتیپل اسکلروزیس

2-11-2- درمان علامتی

2-11-3- رویکردهای مکمل و جایگزین در درمان ام اس

2-11-4- درمان‌های روان‌شناختی

2-11-4-1- درمان شناختی رفتاری

2-11-4-1-1- محدودیتهای CBT سنتی

2-11-4-2- درمان‌های مبتنی بر ذهن آگاهی (MBI) در بیماران ام اس

2-11-4-2-1- ذهن آگاهی چیست؟

2-11-4-2-2- ارکان عمده تمرینات ذهن آگاهی

2-11-4-2-2-1- قضاوتی نبودن

2-11-4-2-2-2- صبر

2-11-4-2-2-3- ذهن آغازگر

2-11-4-2-2-4- اعتماد

2-11-4-2-2-5- کشمکش نکردن

2-11-4-2-2-6- پذیرش

2-11-4-2-2-7- رها کردن

2-11-4-2-3- مداخلات مبتنی بر ذهن آگاهی

2-11-4-2-3-1- درمان شناختی رفتاری تلفیقی با ذهن آگاهی

2-11-4-2-3-1-1- ساختار و مراحل رفتاردرمانی شناختی تلفیقی با ذهن آگاهی

2-12- بررسی تحقیقات پیشین

2-12-1- پیشینه تحقیقات داخلی

2-12-2- پیشینه تحقیقات خارجی

فصل سوم: روش پژوهش

3-1- نوع مطالعه

3-2- جامعه آماری

3-3- محیط پژوهش

3-4- حجم نمونه

3-5- معیارهای ورود و خروج

3-6- جدول متغیرها

3-7- روش اجرای پژوهش

3-8- ابزارهای پژوهش

3-8-1- فرم مشخصات دموگرافیک

3-8-2- آزمون ردیابی (Trail making test (TMT))

3-8-3- پرسشنامه ی تواناييهاي شناختي (Cognitive Abilities Questionnaire)

3-8-4- مقیاس افسردگی، اضطراب و استرس (21-DASS)

3-9- مداخله درمانی

3-10- تحلیل داده ها

3-11- ملاحظات اخلاقی

فصل چهارم: یافته های پژوهش

4-1- مقدمه

4-2- ویژگی‌های جمعیت شناختی نمونه

4-3- بررسی نرمال بودن توزیع نمرات متغیرها در نمونه

4-4- بررسی همگونی واریانس‌ها

4-5- بررسی فرضیه های پژوهش

4-5-1- فرضیه اول: درمان شناختی رفتاری تلفیقی با ذهن آگاهی در تغییر نمره عملکرد اجرایی بیماران ام اس موثر است.

4-5-2- فرضیه دوم: درمان شناختی رفتاری تلفیقی با ذهن آگاهی در تغییر نمره علایم روانشناختی بیماران ام اس موثر است.

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5-1- بحث در راستای فرضیه‌های پژوهش

5-1-1- تبیین فرضیه اول: درمان شناختی رفتاری تلفیقی با ذهن آگاهی در تغییر نمره عملکرد اجرایی بیماران ام‌اس مؤثر است

5-1-2- تبیین فرضیه دوم: درمان شناختی رفتاری تلفیقی با ذهن آگاهی در تغییر نمره علایم روان‌شناختی بیماران ام‌اس مؤثر است

5-2- نتیجه گیری

5-3- محدودیت‌های پژوهش

5-4- پیشنهادات کاربردی
دسته بندی: علوم پزشکی » روانپزشکی

تعداد مشاهده: 3763 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.doc

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 155

حجم فایل:2,498 کیلوبایت

 قیمت: 20,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل