اخرین محصولات ثبت شده

دانلود پاورپوینت جذب مواد و تنظیم فعالیت دستگاه گوارش زیست شناسی دهم

عنوان: پاورپوینت جذب مواد و تنظیم فعالیت دستگاه گوارش زیست شناسی دهم فرمت: ppt پاورپوینت شامل: 47 اسلاید این پاورپوینت جذاب، قابل ویرایش بوده و کاملاً منطبق با کتب درسی تهیه و تنظیم شده است. مناسب برای معلمان جهت تدریس بهتر و دانش آموزان برای یادگیری بهتر قسمتی از متن: پاسخ مناسب دستگا

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت تنوع تبادلات گازی زیست شناسی دهم

عنوان: پاورپوینت تنوع تبادلات گازی زیست شناسی دهم فرمت: ppt پاورپوینت شامل: 23 اسلاید این پاورپوینت جذاب، قابل ویرایش بوده و کاملاً منطبق با کتب درسی تهیه و تنظیم شده است. مناسب برای معلمان جهت تدریس بهتر و دانش آموزان برای یادگیری بهتر قسمتی از متن: در تک سلولی ها (شکل ٢٠) و در جانوران

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت تهویه ششی زیست شناسی دهم

عنوان: پاورپوینت تهویه ششی زیست شناسی دهم فرمت: ppt پاورپوینت شامل: 52 اسلاید این پاورپوینت جذاب، قابل ویرایش بوده و کاملاً منطبق با کتب درسی تهیه و تنظیم شده است. مناسب برای معلمان جهت تدریس بهتر و دانش آموزان برای یادگیری بهتر قسمتی از متن: تهویه ششی تهویه ی ششی شامل دو فرآیند دم و با

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلودپاورپوینت قلب گفتار اول فصل چهارم زیست شناسی دهم

عنوان: پاورپوینت قلب گفتار 1 فصل 4 زیست شناسی دهم فرمت: ppt پاورپوینت شامل: 47 اسلاید این پاورپوینت جذاب، قابل ویرایش بوده و کاملاً منطبق با کتب درسی تهیه و تنظیم شده است. مناسب برای معلمان جهت تدریس بهتر و دانش آموزان برای یادگیری بهتر ***برای آگاهی بهتر از محیط این پاورپوینت می توانید د

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت رگها ، رگ های خونی زیست شناسی پایه دهم

عنوان: پاورپوینت رگها رگ های خونی زیست شناسی پایه دهم فرمت: ppt پاورپوینت شامل: 48 اسلاید این پاورپوینت جذاب، قابل ویرایش بوده و کاملاً منطبق با کتب درسی تهیه و تنظیم شده است. مناسب برای معلمان جهت تدریس بهتر و دانش آموزان برای یادگیری بهتر قسمتی از متن: ساختار بافتی قلب 1-پیراشامه (پری

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت خون گفتار سوم فصل چهارم زیست شناسی دهم

عنوان: پاورپوینت خون گفتار 3 فصل 4 زیست شناسی دهم فرمت: ppt پاورپوینت شامل: 52 اسلاید این پاورپوینت جذاب، قابل ویرایش بوده و کاملاً منطبق با کتب درسی تهیه و تنظیم شده است. مناسب برای معلمان جهت تدریس بهتر و دانش آموزان برای یادگیری بهتر قسمتی از متن: خون نوعی بافت است. در واقع می توان گ

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت تنوع گردش مواد در جانداران زیست شناسی دهم

عنوان: پاورپوینت تنوع گردش مواد در جانداران زیست شناسی دهم فرمت: ppt پاورپوینت شامل: 52 اسلاید این پاورپوینت جذاب، قابل ویرایش بوده و کاملاً منطبق با کتب درسی تهیه و تنظیم شده است. مناسب برای معلمان جهت تدریس بهتر و دانش آموزان برای یادگیری بهتر ***برای آگاهی بهتر از محیط این پاورپوینت می

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت هم ایستایی و کلیه ها زیست شناسی دهم

عنوان: پاورپوینت هم ایستایی و کلیه ها زیست شناسی دهم فرمت: ppt پاورپوینت شامل: 24 اسلاید این پاورپوینت جذاب، قابل ویرایش بوده و کاملاً منطبق با کتب درسی تهیه و تنظیم شده است. مناسب برای معلمان جهت تدریس بهتر و دانش آموزان برای یادگیری بهتر ***برای آگاهی بهتر از محیط این پاورپوینت می توانی

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت فرایند تشکیل ادرار و تخلیۀ آن زیست شناسی دهم

عنوان: پاورپوینت فرایند تشکیل ادرار و تخلیۀ آن زیست شناسی دهم فرمت: ppt پاورپوینت شامل: 28 اسلاید این پاورپوینت جذاب، قابل ویرایش بوده و کاملاً منطبق با کتب درسی تهیه و تنظیم شده است. مناسب برای معلمان جهت تدریس بهتر و دانش آموزان برای یادگیری بهتر قسمتی از متن: تراوش: تراوش، نخستین م

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت تنوع دفع و تنظیم اسمزی در جانداران زیست شناسی پایه دهم

عنوان: پاورپوینت تنوع دفع و تنظیم اسمزی در جانداران زیست شناسی پایه دهم فرمت: ppt پاورپوینت شامل: 69 اسلاید این پاورپوینت جذاب، قابل ویرایش بوده و کاملاً منطبق با کتب درسی تهیه و تنظیم شده است. مناسب برای معلمان جهت تدریس بهتر و دانش آموزان برای یادگیری بهتر ***برای آگاهی بهتر از محیط این

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت ویژگی های یاختۀ گیاهی زیست شناسی دهم

عنوان: پاورپوینت ویژگی های یاختۀ گیاهی زیست شناسی دهم فرمت: ppt پاورپوینت شامل: 61 اسلاید این پاورپوینت جذاب، قابل ویرایش بوده و کاملاً منطبق با کتب درسی تهیه و تنظیم شده است. مناسب برای معلمان جهت تدریس بهتر و دانش آموزان برای یادگیری بهتر ***برای آگاهی بهتر از محیط این پاورپوینت می توان

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت سامانه بافتی زیست شناسی دهم

عنوان: پاورپوینت سامانه بافتی زیست شناسی دهم فرمت: ppt پاورپوینت شامل: 37 اسلاید این پاورپوینت جذاب، قابل ویرایش بوده و کاملاً منطبق با کتب درسی تهیه و تنظیم شده است. مناسب برای معلمان جهت تدریس بهتر و دانش آموزان برای یادگیری بهتر قسمتی از متن: مجموعه ای از بافت ها و یاخته های گوناگون

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل