اخرین محصولات ثبت شده

پروپوزال روانشناسی مقایسه عملکرد تحصیلی، خلاقیت و انگیزه پیشرفت

پروپوزال روانشناسی مقایسه عملکرد تحصیلی، خلاقیت و انگیزه پیشرفت

قیمت : 13,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروپوزال روانشناسی مقایسه ویژگی‌های شخصیت و عملکرد تحصیلی

دانلود پروپوزال روانشناسی مقایسه ویژگی‌های شخصیت و عملکرد تحصیلی

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پروپوزال روانشناسی در مورد مقایسه میزان افسردگی و اضطراب

دانلود پروپوزال روانشناسی در مورد مقایسه میزان افسردگی و اضطراب

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نمونه پروپوزال رشته روانشناسی صنعتی و سازمانی

نمونه پروپوزال رشته روانشناسی صنعتی و سازمانی

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروپوزال تأثير بازی های پيش دبستانی بر مهارت های ذهنی و اجتماعی

پروپوزال تأثير بازی های پيش دبستانی بر مهارت های ذهنی و اجتماعی

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود نمونه پروپوزال رشته آموزش و پرورش پیش دبستانی

دانلود نمونه پروپوزال رشته آموزش و پرورش پیش دبستانی

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پروپوزال بررسی ارتباط خودکنترلی و هوش معنوی

دانلود پروپوزال بررسی ارتباط خودکنترلی و هوش معنوی

قیمت : 13,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نمونه پروپوزال رشته روانشناسی تربیتی

نمونه پروپوزال رشته روانشناسی تربیتی

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پروپوزال روانشناسی ارتباط تاب آوری، کيفيت زندگی و رفتارهای پرخطر

دانلود پروپوزال روانشناسی ارتباط تاب آوری، کيفيت زندگی و رفتارهای پرخطر

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پروپوزال روانشناسی تاثیر هوش اخلاقی و عاطفی بر کیفیت زندگی

دانلود پروپوزال روانشناسی تاثیر هوش اخلاقی و عاطفی بر کیفیت زندگی

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پروپوزال روانشناسی ارتباط شخصیت، عشق ورزی و کیفیت زندگی

دانلود پروپوزال روانشناسی ارتباط شخصیت، عشق ورزی و کیفیت زندگی

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود نمونه پروپوزال رشته تحقیقات آموزشی

دانلود نمونه پروپوزال رشته تحقیقات آموزشی

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل